Your local office
We are looking for the closest office..

Egek, micsoda lehetőség!

A koronavírus-pandémia következményeként kibontakozó gazdasági válság nagyon sok vállalkozást hozott (hoz) nehéz helyzetbe.

Sokakat maga alá temet, de lesznek, akik megerősödve kerülnek ki belőle. A lehetőséget a kormány felajánlotta, de élni mindenkinek saját magának kell vele.

Azon társaságok számára, amelyek a járvány okozta válságban is látják a folytatást, a bővítés, a további növekedés lehetőségét, az áprilisi jegybanki és kormányzati lépésekkel létrehozott új vagy megújított és kibővített finanszírozási eszközök (kedvezményes hitelek, támogatások, állami garanciák) kiváló lehetőségeket teremtenek.

A világ megváltozik a járvány után, de a folytatás üzleti lehetőségei nagyjából ugyanazok maradnak.

Egyrészt belépni az elbukó versenytársak piacaira, emiatt bővíteni, beruházásokkal javítani a hatékonyságot. Időszerű a felvásárlással történő növekedés: a meggyengült versenytársak (velük kapacitások, piacok, tudás) megszerzése, vagy megbillenő beszállítók és/vagy közvetlen vevők érdekkörbe vonása akár a megmentésük vagy a hosszabb távú fejlesztésük érdekében. Másrészt a válság utáni új világra gondolva érdemes a várható változásoknak elébe menve már most az elsők között új termékeket, szolgáltatásokat vagy új együttműködéseket létrehozni.

A bankoknál már elérhetők a gyorsan reagáló MNB kkv-kat célzó Növekedési hitelprogramjának még kedvezőbb lehetőségei. A forgóeszköz-finanszírozás mellett lényegesebbek a most akár húsz évre elérhető NHP Hajrá beruházási hitelek. Fix, alacsony kamatozással eszközvásárlás, felújítás vagy hitelkiváltás mellett a korábbiaknál is szélesebb körben, csekély megkötéssel lehetséges felvásárlás finanszírozása is. Fejlesztésre rendelkezésre állnak az EU-forrásokra alapozott támogatások a meglévő és újabb programokban. Egy ezek közül a középvállalkozások számára is elérhető, a HIPA-nál igényelhető versenyképesség-növelő támogatás, amely az ország egész területén a termelő- és üzleti szolgáltató cégeknek kínál akár a beruházás 50 százalékát kitevő, százszázalékos előlegű támogatást. Ugyanígy lényegesek a Garantiqa állami garanciákat biztosító, bankoknál elérhető programjai is.

Támogatás, kedvezményes finanszírozás, garanciák együttesével egészen csekély önerővel is lehetséges jelentős bővítés vagy akvizíció tető alá hozása.

Most azonban különösen fontos, hogy jól átgondolt, alapos piacfelméréssel, különféle forgatókönyveket figyelembe vevő üzleti tervvel és megtérülési számításokkal szilárdan megtámogatott projekttel kopogtassunk (vagy inkább videotelefonáljunk) a banknál, támogató hatóságnál.

A különösen leterhelt menedzsmentnek egy professzionális tanácsadó a tapasztalatával és a szakértelmével minden segítséget megad az üzleti tervezésben, a projektértékelésben, az akvizíciós célpontok értékelésében, a felvásárlási folyamatok támogatásában, több elemből álló finanszírozási csomag kialakításában és szervezésében, a folyamatok összehangolásában.

De ha egy átmenetileg megbillenő, ám középtávon stabil, kedvező jövőképpel, fejlesztési tervekkel rendelkező vállalkozásról van szó, a tanácsadó akkor is sokat segíthet. A célpont és a felvásárló is jól jár, ha korrekt értékelés után kölcsönösen előnyös felvásárlási megállapodás születik megfelelő kisebbségi tulajdonosi jogokkal. Ha pedig átmenti segítségre van szükség az állami (hitel, garancia, MFB-tőkebefektetés) vagy piaci alapú megoldások közül, lényeges a megfelelő finanszírozás kiválasztása és a korrekt megállapodások kialakítása. A rövid távú, először csak válságkezelést célzó lépések a hosszú távú, sikeres szakmai együttműködések alapját is lefektethetik. Mert válság esetén is a következő idézet lebegjen a szemünk előtt: „Amikor azt mondod: feladom!, gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: egek, micsoda lehetőség!” (Jackson Brown)

  1. május 5. | Török Bálint

Megjelent: Világgazdaság 2020. május 5.

Related news

Contact person

Török Bálint