Birourile dvs. locale
Biroul cel mai apropiat

Patronatul și conducerea

Patronatul

Entitatea Corporate Finance International B.V. („CFI”), cu sediul în Olanda, dispune de acționariat internațional, alcătuit de echipele din diferitele țări. Toate echipele naționale sunt gestionate și deținute de conducerea proprie, în colaborare cu patronatul mixt al CFI. Astfel, în cadrul CFI nu apar conflicte de interes de natură de a crea disconfort clienților deserviți această instituție financiară de calibru. De asemenea, CFI dispune și de numeroase firme asociate în diferite zone geografice de importanță strategică, cu care CFI are legături strânse în scopul derulării cu succes a tranzacțiilor internaționale.

Conducere

Conducerea CFI este asigurată de un Consiliu Director internațional alcătuit din 5 persoane și susținut de echipele puternice dedicate dezvoltării firmei.

Consiliul Director întocmește în fiecare trimestru un raport destinat acționarilor.

Acționariatul CFI nu include instituții, ceea ce constituie garanție pentru independență.