Birourile dvs. locale
Biroul cel mai apropiat

Prezența globală

Prin relațiile de lungă durată construită cu clienți noștri, CFI oferă asistență partenerilor pe plan global. Îndeplinirea acestei misiuni presupune construirea de relații persoanele cu factorii de decizie care își desfășoară activitatea în departamentele de importanță strategică din cadrul întreprinderilor, precum și înțelegerea criteriilor și aspectelor luate în considerare de investitorii privați. CFI este prezent puternic, dar în mod echilibrat, pe piețele fuziunilor și achizițiilor de pe continentul american, din Europa și din Asia. Depunem toate eforturile necesare în vederea exploatării eficiente a posibilităților internaționale, în timp ce birourile noastre locale ajută clienții în accesarea noilor piețe și culturi.

Pentru mai multe informații despre echipele noastre din cele 18 de țări și pe cele 4 continente, precum și pentru informații despre rezultatele obținute faceți clic aici.