Your local office
We are looking for the closest office..

The Dutch cleaning services industry realised a growth of 8% in Q3 2021, showing a rapid and strong recovery from COVID-19

ARTICLE IS IN DUTCH ONLY | IN COOPERATION WITH SERVICE MANAGEMENT

De combinatie van oplopende verzuimcijfers door heropleving van de coronapandemie, het massale thuiswerken en een krappe arbeidsmarkt, zorgden in 2021 opnieuw voor flinke uitdagingen in de schoonmaakbranche. Desondanks liet de schoonmaakbranche een enorme veerkracht zien met een omzetstijging van afgerond acht procent in het derde kwartaal van 2021, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een stijging die wordt bevestigd in het Service Management marktonderzoek. Met een verwachte groei van viereneenhalf procent in 2022 voor de algehele zakelijke dienstverlening sector, lijkt de schoonmaakbranche de pandemie in financieel opzicht achter zich te laten.

Rooskleurig vooruitzicht

Als gevolg van de coronapandemie ondervond 54 procent van de bedrijven binnen de schoonmaakbranche een tijdelijke omzetdaling in 2021. Hoewel dit neerkomt op meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven, ligt dit percentage drie procent lager dan in 2020 en ondervond 17 procent van de bedrijven juist een omzetstijging. Circa 29 procent ondervond geen directe hinder van de coronapandemie en behaalde een gelijkblijvende omzet. De door Service Management ondervraagde schoonmaakbedrijven zien de toekomst dan ook rooskleurig tegemoet. Zo rapporteerde ruim 83 procent een omzetstijging te verwachten in 2022.

Koploper CSU

In 2021 gaat CSU nog steeds aan kop met een omzet van 434 miljoen euro, daarbij een groei realiserend van afgerond drie procent ten opzichte van een jaar eerder. Hago, onderdeel van Vebego, veroverde ondanks een omzetdaling van twee procent opnieuw een tweede plek in de omzetranglijst. Facilicom Services Group’s Gom ondervond een omzetdaling van circa drie procent, maar bleef haar concurrenten voor met behoud van een derde plaats.

Top-10 grootste aandeel in de omzetranglijst

De tien grootste partijen in de omzetranglijst genereerden een omzet van afgerond 1.8 miljard euro, goed voor ruim 78 procent van de totale omzet in de ranglijst en een groei van circa 19 miljoen euro ten opzichte van 2020. Figuur 1 geeft de ontwikkelingen van de omzet van de vijf grootste schoonmaakconcerns in Nederland weer in de afgelopen drie jaar (2019 – 2021):

Figuur 1: omzet top één – vijf

Figuur 2: omzet top zes – tien

Robuuste top-10

Binnen de top-3 is CSU opnieuw de grootste speler binnen de schoonmaakbranche. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin het bedrijf overnames deed zoals Dolmans en ISS Facility Services, realiseerde het bedrijf een volledig autonome omzetgroei van drie procent in 2021. Ook de omzet van Asito (onderdeel van ADG Dienstengroep) groeide met circa drie procent, waarmee het bedrijf plek vier behoudt in de omzetranglijst. Na een forse omzetdaling in 2020 (-22 procent) ten opzichte van 2019, nam de omzet van EW Facility Services (gesteund door investeringsmaatschappij Bencis Capital Partners), met één procent toe in 2021. EW Facility Services behoudt hiermee plek vijf. Plek zes wordt ingenomen door Schoonster, waar op plek zeven ICS Groep blijft staan. Ook Atalian (voorheen Visschedijk B.V.) en Novon Beheer behouden hun plek in de top-10, waar achteraan Effektiek, mede door het aantrekken van de horeca, reis en evenementen branche een omzet groei liet zien van afgerond acht procent. Figuur 2 geeft weer hoe de omzet van de schoonmaakconcerns op de plekken zes t/m tien zich in de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld.

Werknemersontwikkeling binnen de sector (2019 – 2021)

Figuur 3: aantal medewerkers in de periode 2019 – 2021

Figuur 3 geeft het aantal medewerkers weer dat gerapporteerd is aan Service Management en laat een duidelijk dalende trend zien. In 2021 daalde het aantal medewerkers opnieuw met vier procent ten opzichte van 2020. De krapte op de arbeidsmarkt is momenteel het grootste probleem in de schoonmaaksector. Bijna de helft (45 procent) van de respondenten gaf aan dat de coronapandemie in 2021 geen impact had op het totaal aantal medewerkers. Echter, duizenden mensen hebben de schoonmaakbranche tijdens de coronapandemie verlaten en zijn (nog) niet teruggekeerd. Ruim 28 procent van de ondervraagden moest personeel dan ook begeleiden naar andere werkplekken als gevolg van de coronapandemie. De druk op schoonmaakbedrijven en werknemers, in combinatie met hoog ziekteverzuim als gevolg van de quarantainemaatregelen, ligt hierdoor hoog volgens brancheorganisatie Schoonmakend Nederland. Rekening houdend met toekomstige verwachtingen, lijkt krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging te blijven. Toch verwacht ruim 73 procent van de bedrijven dat het aantal medewerkers in 2022 zal toenemen.

Helft van ondervraagden verwacht groei in de dagelijkse of specialistische schoonmaak

Ten opzichte van 2021 verwacht 83 procent dat de omzet zal toenemen in 2022, tegenover 66 procent in het jaar daarvoor. Het aantal correspondenten dat verwacht dat de omzet gelijk blijft of daalt is afgenomen (17 procent in 2022 tegenover 34 procent in 2021). De schoonmaakbranche ziet het aankomende jaar dus rooskleurig tegemoet. Figuur 4 laat zien dat schoonmaakbedrijven de meeste groei denken te realiseren in de dagelijkse schoonmaak, gevolgd door specialistische schoonmaak, glasbewassing en overige diensten. Als we kijken naar de huidige omzetverdeling, dan wordt het grootste deel van de omzet gegenereerd door dagelijkse schoonmaakactiviteiten (Figuur 5).

Figuur 4: verwachte groei bedrijfsactiviteiten in 2022

Figuur 5: omzetverdeling (2021)

Wat zijn de verwachtingen voor 2022?

Veel van de ondervraagde bedrijven (73 procent) heeft de omzet, na een korte dip, in 2021 weer zien stijgen. De algehele zakelijke dienstverleningsbranche verwacht een groei te realiseren van vierenhalf procent, waarmee de branche weer op het niveau zit van 2019. Kijken we specifiek naar de schoonmaakbranche, dan wordt een groei van vier procent verwacht voor 2022. Wel heeft de coronapandemie invloed op de manier van werken binnen de branche. Zo wordt voornamelijk hybride werken genoemd als voorbeeld dat het werk in de schoonmaakbranche blijvend heeft veranderd. Door deze ontwikkeling daalt de bezetting van kantoren en daarmee inzet van schoonmaak en facilitair personeel. Nu de bezetting van kantoren langzaam toeneemt en zowel horeca als recreatie weer aantrekken, voorziet de schoonmaakbranche andere uitdagingen. Volgens het CBS ervoer ruim de helft van ondernemers in de schoonmaaksector voor 2020 al tekorten aan arbeidskrachten. Tegen het einde van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen zelfs 147 vacatures open. Schoonmaakbedrijven gaan daarom de uitdaging aan om mensen op te leiden, te boeien en te binden aan hun bedrijf, nog meer dan in voorgaande jaren. Het arbeidstekort moedigt eveneens digitalisering, met de inzet van moderne hulpmiddelen als apps, schoonmaakrobots of sensoren aan om een noodzakelijke efficiëntie slag te maken. Ondanks bovengenoemde uitdagingen lijkt 2022 een positief jaar te worden voor de schoonmaakbranche.

Aantal fusies en overnames bijna terug op het niveau van 2019

Met tien transacties in de schoonmaakbranche was 2021 een actiever fusie- en overnamejaar dan 2020, waarin negen transacties plaatsvonden. Dit aantal ligt bijna gelijk aan het aantal in 2019, toen er 11 transacties plaatsvonden. Vergeleken met de periode 2016 – 2018 ligt het aantal transacties fors lager, vooral dankzij de impact van het coronavirus en onzekerheden, maar een duidelijke consolidatieslag blijft zichtbaar (zie Figuur 6, CFI analyse). Belangrijke beweegredenen voor overnames in 2021 waren de uitbreiding van de geografische dekking, uitbreiding van het portfolio of naar andere takken van sport en specialisatie. Zo stapte facilitair dienstverlener Crombeen Group met haar overname in de wereld van oldtimers en versterkte AK Schoonmaak haar positie in de regio Hardenberg. Ook Hago met de overname van Hectas breidde haar activiteiten verder uit, zowel binnen Nederland als Oostenrijk en Duitsland. In de laatste maand van het jaar, nam het bedrijf eveneens Toekomst Schoonmaken over. Tot slot breidde CWS, met de verkoop van WERO onder begeleiding van Corporate Finance International (CFI), haar internationale portfolio in zeer gespecialiseerde schoonmaak uit.

Aantal transacties in 2021

Figuur 6: CFI analyse

Corporate Finance International

Het omzetonderzoek 2021 van Service Management is uitgevoerd op basis van gegevens die door de bedrijven zelf zijn aangeleverd. De redactie van Service Management vroeg schoonmaakbedrijven naar hun cijfers van de schoonmaak-cao gerelateerde omzet, het aantal medewerkers en de verwachtingen voor 2022. Dochterbedrijven tellen mee in de omzet mits ze voor minimaal 51 procent eigendom zijn. De sectorspecialisten Roel ter Steeg, Managing Partner bij CFI, Brenda van Baasbank en Bas Versantvoort, beide analist bij CFI, analyseerden en interpreteerden de beschikbare gegevens die verstrekt werden door Vakmedianet. CFI (www.thecfigroup.com) is een onafhankelijke corporate finance boutique en begeleidt ondernemers en investeerders bij de koop en verkoop van ondernemingen.

Bronnen

  • https://www.cbs.nl/item?sc_itemid=86db029f-9c17-4734-8f5c-82a666ed5eec&sc_lang=nl-nl
  • https://servicemanagement.nl/sector/schoonmaakbranche-rooskleurige-verwachtingen-2022
  • https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/sectorprognoses/retail/stijgende-prijzen-rem-op-herstel-retailsector.html
  • https://fd.nl/bedrijfsleven/1437942/schoonmaaksector-jaagt-op-nieuwe-medewerkers-tie2caQmOkD7

Related news

Contact person

Roel ter Steeg